ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулан хөнгөлөлттэй зээл олгох арга хэмжээний төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны хурал боловМонгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолоор "Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах , дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам" баталсан байдаг.  Энэ журмын дагуу "Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороо" байгуулжээ. Тэгвэл 09-р сарын 17-ны өдөр Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны хурлыг зохион байгуулж журмын шаардлага хангасан 12 төслийг хэлэлцлээ. ЖДҮ-ийг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр 2020 онд Ховд аймгийн хэмжээнд нэг тэрбум төгрөгийн зээл олгохоор баталжээ. ВИДЕО:

 


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ