Хөдөөгийн иргэд төрийн 11 байгууллагын 54 үйлчилгээг орон нутагтаа авах боломжтойХовд аймгийн бүх сумдад Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийг нэвтрүүлж байна. Ингэснээр хөдөөгийн иргэд төрийн 11 байгууллагын 54 үйлчилгээг эхний шатанд авах боломж бүрдэх юм. Энэхүү үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд үзүүлэн ажиллах сумдын ЗДТГ-ын хууль эрхзүйн ажилтнуудыг 2 өдрийн сургалтад хамруулан дадлага эзэмшүүлж аргазүйн зөвлөгөө өглөө. Мөн хариуцлагын гэрээ байгуулж шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг албан ёсоор гардуулав.

ВИДЕО: 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ