“Багшид үзүүлэх мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, манлайлал” сургалт-зөвлөгөөн 09-р сарын 10-11-нд Ховд хотод болноЦэцэрлэгийн арга зүйч, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн манлайлах ур чадвар, менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх, багшид мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын чанарыг сайжруулах зорилгоор  БСШУСЯ-аас "Багшид үзүүлэх мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, манлайлал" сургалт-зөвлөгөөнийг 09-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд Ховд хотод зохион байгуулна. Сургалт зөвлөгөөнд Ховд, Увс, Завхан, Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгийн ЕБС-иудын сургалтын менежер, Цэцэрлэгийн арга зүйч, салбар яамдын төлөөлөл гэсэн 500 орчим хүн оролцоно. Зөвлөгөөний хүрээнд дараах сэдвүүдээр илтгэл мэдээлэл тавигдаж, харилцан санал солилцох юм. 
 
2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

- Сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын сургалтын бодлого, үйл ажиллагаа
Ё.Баатарбилэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд
- Боловсролын чанарын болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын судалгаа
Л. Ганбат, Боловсролын үнэлгээний төвийн 
   Шалгалт судалгааны хэлтсийн дарга 
- Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд арга зүйч, менежерийн үүрэг
А.Энхтогтох, Боловсролын хүрээлэнгийн Боловсролын 
хөтөлбөрийн судалгааны секторын эрхлэгч
- Арга зүйч, менежерийн мэргэжлийн ур чадвар, манлайлал 
С.Ариунгэрэл, БМДИ-ийн Сургалтын байгууллагын 
                                                                  менежментийн албаны арга зүйч
- Салбар зөвлөгөөн: Сургалт, хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт
• Цэцэрлэгийн  арга зүйч
 Чиглүүлэгч: Ж.Мягмар, Г.Монголхатан, Б.Үүлэнсолонго, Ц.Сарантуяа
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох, Л.Ганбат, М.Болдсайхан, 
Ж.Баянцэнгэл, С.Ариунгэрэл 
- Салбар зөвлөгөөн: Сургалт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт
• Цэцэрлэгийн  арга зүйч
Чиглүүлэгч: Ж.Мягмар, Г.Монголхатан, Б.Үүлэнсолонго, Ц.Сарантуяа
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
                      Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох, Л.Ганбат, М.Болдсайхан, 
                                           Ж.Баянцэнгэл, С.Ариунгэрэл
- Салбар зөвлөгөөн: Менежерийн манлайлал
• Цэцэрлэгийн  арга зүйч
Чиглүүлэгч: Ж.Мягмар, Г.Монголхатан, Б.Үүлэнсолонго, Ц.Сарантуяа
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
                      Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох, Л.Ганбат, М.Болдсайхан, 
                                           Ж.Баянцэнгэл, С.Ариунгэрэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр

- Салбар зөвлөгөөн: Сургуулийн хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ,
хичээлийн судалгаа
• Цэцэрлэгийн  арга зүйч
Чиглүүлэгч: Ж.Мягмар, Г.Монголхатан, Б.Үүлэнсолонго, Ц.Сарантуяа
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
                      Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох, Л.Ганбат, М.Болдсайхан, 
                                           Ж.Баянцэнгэл, С.Ариунгэрэл
- Салбар зөвлөгөөн: Сургуулийн хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, 
хичээлийн судалгаа
• Цэцэрлэгийн  арга зүйч
Чиглүүлэгч: Ж.Мягмар, Г.Монголхатан, Б.Үүлэнсолонго, Ц.Сарантуяа
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
                      Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох, Л.Ганбат, М.Болдсайхан, 
                                           Ж.Баянцэнгэл, С.Ариунгэрэл
- Салбар зөвлөгөөнөөс гарсан үр дүнг нэгтгэх
• Цэцэрлэгийн арга зүйч
• ЕБС-ийн сургалтын менежер
- Сургалт-зөвлөгөөнөөс гарах чиглэлийн танилцуулга
/Аймгийн Хөгжимт драмын театрт/
• Цэцэрлэгийн арга зүйч
• ЕБС-ийн сургалтын менежер


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ