Жаргалант сумын Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүд зүрхний цахилгаан бичлэгийн болон 3D эхо аппараттай боллооБОЭТ-ийн ачааллыг бууруулах, Өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах, иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, чанаржуулах зорилгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 30 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Жаргалант сумын Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг олголоо. Тухайлбал, Зүрхний цахилгаан бичлэгийн 2 ширхэг аппарат, зөөврийн 3 ширхэг эхо аппаратыг Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржав хүлээлгэн өгөв.

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ