Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Автомашины дуудлага худалдаа

Нийтийн дуудлага худалдаанд оролцогчид оролцох хөрөнгийнхөө доод үнийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний дэнчинг Төрийн сан дахь “Аймгийн өмчийн сангийн 100160051424 тоот дансанд тушаасан байна.
Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх:  Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 10 сарын 02-ний өдрийн 10 цаг хүртэл нутгийн удирдлагын ордоны 405 тоот өрөөнд хүлээн авна.  Хугацаа хоцорсон, дутуу хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ )-ний хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.
Нийтийн дуудлага худалдаа:  2019 оны 10 дугаар сарын 02-ний өдрийн 11:00 цагт аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын “Иргэний танхим”-д  болно.
Харилцах утас:  95911122, 99474849, 99141849
Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарМэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ