Сумдын Засаг дарга, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, газрын даамлуудад зориулсан “Ус амин эрдэнэ” сургалт, хэлэлцүүлэг болж байнаХовд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргаа, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан /ДБХС/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран сумдын Засаг дарга, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, газрын даамлуудад зориулсан “Ус амин эрдэнэ” сургалт, хэлэлцүүлгийг энэ сарын 12-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт, хэлэлцүүлэгт 17 сумын Засаг дарга, газрын даамал, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид болон холбогдох байгууллагын мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл 80 гаруй хүн оролцож, санал солилцож байна. 

ВИДЕО: 

 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ