Нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсонд тооцож, тогтоол батлав

бичвэр нарын зураг байж магад

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2024 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 191 дүгээр тогтоолыг танилцуулж байна.

бичвэр-н чимэглэл зураг байж магадгүй

зурат төсөл ба бичвэр нарын зураг байж магад

зурат төсөл ба бичвэр нарын зураг байж магад

зурат төсөл, тасалбар таслагч ба бичвэр нарын зураг байж магад

зурат төсөл, газрын зураг ба бичвэр нарын зураг байж магад




Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ