МОНГОЛБАНК:Бодлогын хүүг бууруулах, малчны эргэн төлөлт нь доголдсон зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийж, хугацааг сунгах талаар шийдвэр гаргажээ
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ