БОЭТ-ийн компьютер томографын аппарат хэвийн ажиллаж эхэллээХовд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн компьютер томографын аппарат нь ачаалалттай ажиллаж элэгдэлд орсноос оношилгоо шинжилгээ хийх боломжгүй болоод байсан. 

Тэгвэл тул аппаратыг засварлаж ашиглалтад оруулах, оношилгоог хэвийн явуулж иргэдэд үйлчлэх боломжийг хангах үүднээс орон нутгийн төсвөөс 350.0 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн. 

1 хүн нарын зураг байж магад

Үүний дагуу холбогдох мэргэжилтнүүд гурван хоногийн хугацаанд засварлаж өнөөдрөөс /2023 оны 09 дүгээр сарын 25/ хэвийн ажиллаж эхэллээ.

рентген, эмнэлэг ба бичвэр нарын зураг байж магад
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ