“Хан алтайн дуулал” цогцолбор барилгыг түрээсийн гэрээгээр ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж байна