Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн ажилтан Ж.Батсайхан орон нутагт ажиллавОрон нутгийн хөгжлийн санг сум, багийн иргэдийн саналыг үндэслэн тэдний оролцоотойгоор тухайн багт ямар хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгааг эрэмбэлэн хөрөнгө оруулалтыг хувиарлаж, захиран зарцуулдаг журамтай. Ховд аймгийн хэмжээнд 2018 оны байдлаар ОНХСанд иргэдийн оролцоо 23,5 хувь байсан бол 2019 оны үзүүлэлтээр 44,5 хувьтай болж өссөн байна. Цаашид иргэдийн оролцоог улам нэмэгдүүлэх, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. 
ВИДЕО:Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ