Аймгийн ХХҮГ-аас “Аз жаргалтай гэр бүлүүд” спортын тэмцээн зохион байгуулавХХҮГ-ын ажилтан албан хаагчид, тэдний гэр бүлийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажилтнуудын гэр бүлийн хоорондын харилцааг бэхжүүлэх зорилгоор аймгийн ХХҮГ-аас “Аз жаргалтай гэр бүлүүд” спортын тэмцээнийг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тэмцээнд ХХҮГ-ын нийт албан хаагчид гэр бүлийнхээ хамтаар оролцож гар бөмбөг, хөгжилтэй буухиа гэсэн спортын 2 төрлөөр өрсөлдлөө.ВИДЕО:Тэмцээний Гар бөмбөгийн төрөлд:
1-р байрыг Нийгмийн халамжийн хэлтэс
2-р байрыг ХБИ-ийн нөхөн сэргээх төвийн баг тамирчид эзэлсэн бол
Хөгжилтэй буухиа тэмцээнд
1-р байрыг Захиргаа хяналтын хэлтэс
2-р байрыг Цагаан уул ахмадын амралтын газрын баг тамирчид тус тус эзэлсэн байна.

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ