Худалдан авах ажиллагааны А3 цахим сургалтанд урьж байна



Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтын цахим хичээлийн http://surgalt.tender.gov.mn/ систем ашиглалтад орлоо.
Урд өмнө нь шахуу хугацаанд, биечлэн сургалтад хамрагдсаны үндсэн дээр А3 сертификат авах шалгалтыг өгдөг байсан бол цахим сургалтын систем ашиглалтад орсноор цаг хугацаа, байршлаас үл хамааран худалдан авах ажиллагааны хичээлийг бие даан судлах боломжтой боллоо.
Энэхүү системийг МУ-ын Сангийн яам, "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэн, ашиглалтад оруулав.
Иймээс Худалдан авах ажиллагааны А3 цахим сургалтанд урьж байна. Ховд аймаг тогтвортой амжиргаа -3 төсөл Утас: 99019900
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ