Их голын ард газар эзэмшиж байгаа иргэдийн газар эзэмших гэрээг дүгнэж, шинэчилнэ.