Ахмад настаны "Насны хишиг" авах өргөдлийг 02 дугаар сарын 17 хүртэл хүлээж авна.


Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6.4, 6.5-д заасан ахмад настанд "НАСНЫ ХИШИГ" олгох ажил 2 дугаар сарын 06-наас эхэлж бүртгэж байна. 
Ахмад настан "НАСНЫ ХИШИГ" авах өргөдлөө 02 дугаар сарын 17-ны дотор оршин суугаа сумынхаа Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандаж бүртгүүлнэ үү. 
Жаргалант сумын 65-аас дээш насны ахмад настан иргэний үнэмлэхтэйгээ НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ дээр очиж өргөдөл гаргаж бүртгүүлнэ үү. 
ЖИЧ: Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирж өргөдлөө гаргах боломжгүй ахмад настны өргөдлийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргаж болно./Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхний лавлагаа, Итгэмжлэлийг шинээр хийлгэж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

Ховд аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ