Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд 1, шүүгчийн албан тушаалд 1 орон тоог тус тус зарласан байна.

Монгол улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга профессор Н.Лүндэндоржийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01 тушаалаар дараах аймгуудын Шүүхэд ерөнхий шүүгч, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдсан байна. Үүнээс Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд 1, шүүгчийн албан тушаалд 1 орон тоог тус тус зарласан байна. 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ