Шашны 14 сүм, хийдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацааг 2 жилээр сунгалаа2021 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Ховд аймагт Буддын шашны 9, Христийн шашны 12, Исламын шашны 5, Олон улсын 4 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Хууль, журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй шашны 14 байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулах хугацааг нь 2 жилээр сунгалаа. Энэ асуудлыг 2021 оны 08 дугаар сарын 05-нд хуралдсан аймгийн ИТХ-ын ээлжит 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.

ВИДЕО: 


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ