Эрүүл мэндийн салбарын 23 байгууллагаас 71 асуумжаар эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний мэдээлэл авч байна



"COVID-19” цар тахлын халдварын үеийн хариу арга хэмжээ авах, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах дадлага сургууль болж байна. Үүнтэй холбогдуулан Эрүүл мэндийн салбараас мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг Ховд аймгийн ЭМГ-т байгуулжээ.  Тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тавдугаар сарын 6-8-ны өдрүүдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ үзүүлэх чадавхийг сайжруулахад анхаарч ажиллаж байна.


Эрүүл мэндийн салбараас мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийнхэн Ховд аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 23 байгууллагаас 71 асуумжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний мэдээллийг шуурхай авч байна,

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ