Нийтийн дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна


-Нийтийн дуудлага худалдаанд оролцогчид оролцох хөрөнгийнхөө доод үнийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний дэнчинг Төрийн сан дахь “Аймгийн өмчийн сан"-ийн 100160051424 тоот дансанд тушаасан байна. 
-Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх:  Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2020 оны 01 сарын 17-ний өдрийн 10 цаг хүртэл Нутгийн удирдлагын ордоны 405 тоот өрөөнд хүлээн авна.  Хугацаа хоцорсон, дутуу хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ )-ний хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ. 
Нийтийн дуудлага худалдаа:  2020 оны 01 дугаар сарын 17-ний өдрийн 11:00 цагт аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын “Иргэний танхим”-д  болно.
Харилцах утас:  9591-1122, 9947-4849, 9914-1849

Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ