Ховд Хөгжил Политехник Коллеж нь Барилгын мэргэжлүүдээр богино хугацааны сургалт явуулнаХовд Хөгжил Политехник Коллеж нь Барилгын ѳрѳг угсрагч, барилгын засал чимэглэлчин, барилгын бетон арматурчин, барилгын цахилгаанчин, барилгын сантехникч мэргэжлүүдээр богино хугацааны сургалтад хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж байна.
Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдаа хамруулна уу.

Утас:70432212, 99827698
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ