Зарим Шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 64 дүгээр тушаалаар "Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн 19 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт” зарлалаа. Үүнд:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ