Аймгийн БСУГ-аас цахим хурал зохион байгуулжээХовд аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас санаачилан сургуулийн захирлуудтай 7 хоногийн ээлжит цахим хурлыг зохион байгуулжээ. Хурлаар цаашид хийх ажлын чиглэл болон цаг үеийн ажлын талаар ярилцсан байна. Улмаар  сургуулийн захирлууд өнгөрсөн 7 хоногт өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 1, 2 дугаар ангийн сурагчдын эцэг эхэд арга зүйн зөвлөмж өгч /хичээн багш, хэдэн сэдвээр хичнээн эцэг эхэд/ ажилласан байдал, ЭЕШ-ын бэлтгэлийн явцын талаар мэдээлэл хүргэсэн гэж аймгийн БСУГ-аас мэдээллээ.

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ