“Мянган угалзатын нурууны биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа” төсөл хэрэгжинэМянган угалзатын нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Ховд их сургууль, “Алтайн нүүдэлчид” ТББ хамтран Мянган угалзатын нурууны биологийн олон янз байдлын талаар шинжлэх ухааны шинэ мэдлэг, мэдээллийн санг бий болгох зорилгоор “Мянган угалзатын нурууны биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа” төслийг 2019-2026 онд хэрэгжүүлнэ. Төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч талууд “Харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа.

ВИДЕО: 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ